Projekty organizacji ruchu

Projekty organizacji ruchu i oznakowania stanowią bazę danych wg ustawy z 27 lipca 2001r Dz.U. Nr 128, poz. 1402 możliwą do wtórnego wykorzystania tj. udostępniania jako informacji publicznej.

Dostęp do informacji publicznej określa ustawa z 8 października 2001r Dz.U. Nr 112, poz. 1198.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do projektów organizacji ruchu i oznakowania. Formę udostępniania określa GDDKiA jako właściciel bazy.

Udostępnianie projektów organizacji ruchu i oznakowania następuje na wniosek nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej www.archiwum.gddkia.gov.pl - Oddział w Kielcach – Udostępnianie danych (projekty organizacji ruchu) lub w Wydziale Utrzymania O/Kielce ul. Paderewskiego 43/45 25-950 Kielce pokój 332.

Wnosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej.doc


drukuj

wyślij znajomemu...