Bogdan Tarnawski - Dyrektor Oddziału

tel. +48 17 853 40 71

fax: +48 17 862 39 15

 

Wiesław Sowa -  Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji

tel. +48 17 229 15 20

fax: +48 17 862 39 15

 

Mariusz Błyskal - Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami

tel. +48 17 853 40 71

fax: +48 17 862 39 15

 

Aneta Gierlak-Czarnik - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

tel. +48 17 853 40 71

fax: +48 17 862 39 15