Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DK 3 z drogą do miejscowości Mironowo


Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 3 z drogą do miejscowości Mironowo zastosowano wyniesione wyspy na powierzchniach wyłączonych, separatory ruchu i azyl dla pieszych, oznakowanie pionowe wzbogacono o znaki aktywne. Działania te w dużym stopniu zabezpieczają przed wyprzedzaniem w rejonie przejścia dla pieszych i skrzyżowania, co jest niestety nagminne w naszym kraju.


 


Obraz 002th.jpg  Obraz 008th.jpg  Obraz 009th.jpg