Przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową w rejonie miejscowości Ławy


Poważnej przebudowie zostało poddane skrzyżowanie z drogą powiatową w rejonie miejscowości Ławy na południe od Lipian. Odnowiono nawierzchnię w rejonie skrzyżowania zarówno na drodze krajowej jak i powiatowej. „Trójka” została poszerzona, a ruch skanalizowany dzięki wydzieleniu lewoskrętów. Plantowanie skarp i wycięcie części drzew znacząco poprawiło widoczność w rejonie skrzyżowania.  Przed powierzchniami wyłączonymi na drodze krajowej pojawią się jeszcze się wyniesione wyspy na których będą umieszczone znaki aktywne.


 


Obraz 016th.jpg  Obraz 027th.jpg  Obraz 036th.jpg  Obraz 042th.jpg