Ósemka z "S"
W Łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowę na przebudowę kolejnego odcinka drogi krajowej nr 8 do standardu drogi ekspresowej. Chodzi o fragment trasy od Rawy Mazowieckiej do granicy województwa mazowieckiego. Ma on długość blisko 23 km.

Pojawią się tam cztery węzły drogowe komunikujące przyszłą "S-kę" z drogami niższych kategorii. Węzły; "Julianów", "Babsk", "Kowiesy" i "Huta Zawadzka". Warto zaznaczyć, że oprócz nich na trasie powstanie blisko 30 obiektów inżynierskich, takich jak przepusty, przejścia dla zwierząt różnej wielkości, ponadto nad drogą pojawi się jeszcze osiem wiaduktów w ciągach dróg niższych kategorii. Przy granicy województwa zbudowany będzie MOP (miejsce obsługi podróżnych) a wzdłuż trasy powstanie 14,5 km ekranów (po obu stronach) o wysokości od 4 do 7 metrów.

Zwycięskim konsorcjum, które przebuduje drogę, jest:
Bilfinger - Berger Budownictwo S.A. LIDER i Erbud S.A. - PARTNER
- Koszt brutto to 466 mln zł.
- Termin zakończenia prac maj 2012 rok.
Podpisanie_umowy-S-8-Rawa-granica29.10.2010.jpg
Chwila złożenia podpisu na dokumentach; od lewej siedzą; dyrektor łódzkiego Oddziału GDDKiA Zbigniew Paliński, Marcin Barański z Ministerstwa Infrastruktury i Prezes Bilfinger-Berger Budownictwo S.A. Piotr Kledzik.