PIERWSZY odcinek autostrady w kierunku północ - południe budowany w województwie Łódzkim
W piątek 16.07.2010r. rozpoczęła się budowa pierwszych dwóch odcinków autostrady A-1. (Jeśli nie liczyć fragmentu tej drogi między Głuchowem i Piotrkowem Trybunalskim jaki powstał bez mała 30 lat temu i obecne nie spełnia wymogów technicznych stawianych współczesnym autostradom), można przyjąć, że to pierwszy odcinek autostrady w kierunku północ - południe budowany w województwie Łódzkim.
Pierwszy z odcinków; Sójki - Kotliska ma długość 15,2 km będzie budowany przez konsorcjum w składzie;
- POLDIM S.A. - Polska LIDER
- Bogl a Krysl k.s. - Republika Czeska
- Bogl & Krys Polska Sp. z o.o. Cieszyn
Oferta wykonawcy miała najniższą cenę brutto; 542.185.331,87 złotych.


Kolejny odcinek; Piątek - Stryków liczy sobie 21 kilometrów, powstanie dzięki konsorcjum w skład którego wchodzą;
- Johann Bunte Baunnternehmung GmbH&Co. Niemcy
- Bunte Polska - Warszawa
- Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty Łódź" S.A.
- Przedsiebiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski
- Przedsiębiorstwo Usług Teletechnicznych INTERCOR Sp. z o.o. Zawiercie.
W tym przypadku najkorzystniejsza cena wynosiła 569.761.061,03 złotych.
Prace na obu odcinkach mają się zakończyć do 30.04.2010 r.

Wbicie_łopaty_pod_A-1-Piątek_16.07.2010.jpg

Na zdjęciu Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk z pracownikami łódziego Oddziału GDDKiA.