GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD


GDDKiA

Adres biura:

ul. Wronia 53
00 - 874 Warszawa

Budynek, stanowiący siedzibę GDDKiA jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie:
- podjazdu dla wózków zlokalizowanego po prawej stronie od wejścia do budynku u zbiegu ulic Wroniej i Ogrodowej
- przycisku wywołującego pracownika recepcji, którego obowiązkiem jest pomoc w wejściu do budynku
- wind oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych spełniających parametry dla osób niepełnosprawnych
Dodatkowo Po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania telefonicznie pod numerem 22 375 88 88 lub mailowo na adres: kancelaria@gddkia.gov.pl, urząd zapewnia asystę osoby trzeciej przy poruszaniu się po siedzibie GDDKiA i kontakcie z pracownikami GDDKiA.

GDDKiA

Telefon:

tel. +48 22 375 88 88

GDDKiA

Godziny pracy Urzędu

Pon.-Pt: 8:15 - 16:15

NIP 526 26 05 735
REGON 017511575

GDDKiA

Informacja

NIP 526 26 05 735
REGON 017511575

Interesantów w sprawach skarg i wniosków zapraszamy codziennie w godzinach 10.00 - 12.00 oraz w poniedziałki w godzinach 16.00 - 18.00 w siedziebie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Wroniej 53 w Warszawie w pokoju 430 (IV piętro) po uzgodnieniu telefonicznym (22 375 89 26) przyjmuje Pani Anna Krasucka.

Urząd zapewnia możliwość korzystania przez osoby głuchonieme z pomocy tłumacza języka migowego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jęz. migowym i innych środkach komunikowania się.

GDDKiA

Ułatwienia dostępu:

Po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania telefonicznie pod numerem (22) 375-88-88 lub mailowo na adres: kancelaria@gddkia.gov.pl udostępniamy:

  • tłumaczenie stron www GDDKiA i zawartych na niej treści oraz informacji w języku łatwym do czytania i zrozumienia,
  • kontakt z Urzędem z udziałem tłumacza języka migowego,
  • wybrane części informacji i dokumenty w języku migowym,
  • tłumacza języka migowego on-line,
  • wybrane informacje i dokumenty będące w dyspozycji GDDKiA w alfabecie Braille’a,
  • dokumenty w druku powiększonym,

Ponadto urząd zapewnia:

  • możliwość przekazania wiadomości SMS i MMS, na nr telefonu +48 539 678 789, dla osób ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz. 1062) tj. osób, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami,
  • za pośrednictwem komunikatorów internetowych do przesyłania wiadomości tekstowych w kontaktach z GDDKiA,
  • za pośrednictwem komunikatorów internetowych komunikację audiowizualną w kontaktach z GDDKiA,
  • wyposażenia na czas spotkania pętlę indukcyjną,