HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE LOKALIZACJI OBWODNICY OLSZTYNA
GDDKiA Oddział w Olsztynie zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podaje harmonogram wraz z lokalizacją kolejnych spotkań w ramach konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji obwodnicy Olsztyna:


1. Olsztyn Jaroty – 23.09.2006, godz. 10.00, Urząd Miasta Olsztyn, sala 219
2. Gmina Purda – 23.09.2006, godz. 13.00, Szkoła Podstawowa w Szczęsnem
3. Gmina Barczewo i płn.-wsch. dzielnice Olsztyna – 30.09.2006, godz. 10.00, Urząd Miasta Olsztyn, sala 219
4. Gmina Dywity – 30.09.2006, godz. 13.00 budynek Straży Pożarnej w Kieźlinach, godz. 16.00 Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach.

UWAGA!!! Zmienione zostały godziny spotkań zaplanowanych wczesniej na godz. 14.00. Odbywać się one będą o godz. 13.00.
Ponadto 30 września odbędzie się dodatkowe spotkanie o godz. 16.00 (patrz powyżej).