Zmiany organizacji ruchu na obwodnicy Bydgoszczy.
Dnia 08.09.2009 na nowo budowanej trasie S5/S10, oddano do użytku wiadukty w miejscowościach Zielonka i Białe Błota. Obiekty umożliwiają bezkolizyjny przejazd nad nowo budowaną droga ekspresową.

W ramach prowadzonej budowy, nastąpiło także przełożenie ruchu na drogę dojazdową, biegnącą równolegle do trasy głównej. Zmiany pozwoliły Wykonawcy rozpocząć prace na dwóch jezdniach przyszłej drogi ekspresowej między Stryszkiem a Białymi Błotami.
Zakończenie całej inwestycji przewidziano na maj 2010 roku.

08.09.2009