22 września 2010


Dnia 22 września 2010 roku
tragicznie zginęła nasza koleżanka

Patrycja Kozłowska

Pracownik GDDKiA Oddział w Szczecinie
 

wyrazy głębokiego współczucia rodzinie
składają Koleżanki i Koledzy
Pracownicy GDDKiA O/Szczecin