Centrala GDDKiA w Warszawie ogłosiła przetarg na zimowe utrzymanie dróg na terenie Oddziału w Szczecinie GDDKiA w latach 2010-2013
GDDKiA O/Szczecin informuje zainteresowane podmioty, iż trwa postępowanie przetargowe w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie Oddziału Szczecin GDDKiA (19 zadań).

Postępowanie prowadzone jest przez centralę GDDKiA. Z ogłoszeniem o zamówieniu i specyfikacją istotnych warunków zamówienia można zapoznać się pod adresem:


Zimowe utrzymanie dróg w latach 2010-2013 /trzy sezony zimowe/ w administracji GDDKiA Oddział w Szczecinie - 19 zadań


20.10.2010