Decyzja środowiskowa dla budowy stałego połączenia między wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu wydana
Inwestor zastępczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie działając w imieniu Gminy Miasto Świnoujście 1 czerwca 2010 uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stałego połączenia między wyspami Wolin i Uznam.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie spośród 8 wariantów poprowadzonych w 3 różnych korytarzach wybrała wariant K1W1, tunel drążony w korytarzu północnym. Wybór wariantu poprzedzony był wieloetapowymi analizami różnych wariantów przebiegu. Realizacja wybranego wariantu będzie miała najmniejszy wpływ na stan środowiska naturalnego. Zapewni również bardzo dobre skomunikowanie wysp Wolin i Uznam. Od strony wyspy Uznam przeprawa będzie się zaczynać w rejonie oczyszczalni ścieków, wylot z tunelu na wyspie Wolin będzie ulokowany za przystanią promów morskich. Stała przeprawa w wybranym wariancie będzie miała łącznie długość 2,5 km, sam tunel będzie miał 1575 metrów długości. Maksymalne zagłębienie tunelu będzie wynosiło 32,64 metry poniżej stanu średniego wód, dzięki temu głębokość toru wodnego w Świnoujściu nie zostanie zmniejszona. Docelowo przeprawa będzie miała 2 rury na dwie jednokierunkowe jezdnie po 2 pasy ruchu każda. Przewidziano możliwość etapowania prac i wykonania w pierwszym etapie jednej rury dla dwóch pasów ruchu w różnych kierunkach.


09.06.2010