Ograniczenia w ruchu pojazdów o masie powyżej 12 ton w dniach 16-19 kwietnia 2010
15 kwietnia 2010 Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach w terminie od dnia 16 kwietnia 2010 r. do dnia 19 kwietnia 2010 r.

Rozporządzenie wprowadza zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, z wyłączeniem autobusów na obszarze całego kraju. Zakaz będzie obowiązywał od dnia 16 kwietnia 2010 r. od godziny 18:00 do dnia 19 kwietnia 2010 r. do godziny 6:00. Zakaz wprowadzono w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku z przewidywanym wzmożonym ruchem pojazdów związanym z uroczystościami żałobnymi dla uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych ofiar tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.