Mieszkańcy zapoznają się z dokumentacją obwodnicy Zatora.

Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z dokumentacją projektową i materiałami graficznymi przygotowanymi dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu DK28. W czwartek, 8 lipca, odbędą się spotkania indywidualne z projektantami. Projekt przygotowany został w technologii i z wykorzystaniem modeli BIM (Building Information Modeling). Jest to nowoczesna technologia, w której wykorzystuje się m.in. cyfrowe, trójwymiarowe modele obiektów inżynierskich.Gdzie szukać materiałów

 

Na stronie internetowej http://bimzator.pl/index.php/spotkania-informacyjne/ są zamieszczone materiały informacyjno-konsultacyjne (plan zagospodarowania terenu inwestycji, ulotki informacyjne dotyczące m.in. wykupu nieruchomości i odszkodowań oraz ankieta). Indywidualne spotkania mieszkańców z projektantami odbywają się 8 lipca 2021 r. w godz. 9:00-17:00. Odbędą się one w sali audytoryjnej Centrum Aktywizacji Zawodowej przy ul. Słowackiego 15 w Zatorze.

 

Korzystna inwestycja do wdrożenia technologii BIM

 

Podejmując decyzję o wyborze pilotażowej inwestycji dla wdrożenia technologii BIM do projektu infrastrukturalnego, kierowano się przede wszystkim jej charakterystyką. Musiała być to inwestycja stosunkowo niewielka, ale jednocześnie reprezentatywna dla realizowanych przez GDDKiA zadań. Obwodnica Zatora jest idealnym tego przykładem. Jej długość wynosi nieco ponad 2 km, biegnie nowym śladem, a zakres robót obejmuje roboty drogowe, mostowe i instalacyjne (wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne teletechniczne). Jest to asortyment robót występujący na większości inwestycji prowadzonych przez GDDKiA.

 

Opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej z zastosowaniem metodyki i narzędzi BIM zajmuje się firma Sweco Engineering, z którą umowa została podpisana 28 stycznia 2020 r. Na wykonanie projektu budowlanego, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID wykonawca ma 24 miesiące.

 

Poprawa bezpieczeństwa celem inwestycji

 

Celem budowy obwodnicy Zatora jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu na DK28, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, złagodzenie niekorzystnych oddziaływań hałasu drogowego na intensywnie zabudowanych odcinkach ul. Wadowickiej i al. 1-go Maja, którymi obecnie przebiega trasa DK28. Po wybudowaniu obwodnicy poprawi się przepustowość drogi i dostępność komunikacyjna Strefy Aktywności Gospodarczej w Zatorze.