Coraz bliżej do umowy na obwodnicę Szczecinka

Postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20 uzyskało pozytywny wynik kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Oznacza to, że nie ma już przeszkód do zawarcia umowy z wykonawcą i przekazania zadania do realizacji.  

 

Będzie to druga w województwie zachodniopomorskim, po obwodnicy Gryfina w ciągu DK31, umowa na realizację inwestycji z rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Umowa z wykonawcą, którym będzie firma Budimex, zostanie podpisana najprawdopodobniej jeszcze w lipcu. 

 Całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze Szczecinka  

 

W 2019 roku do ruchu została oddana obwodnica Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11. Nadal jednak przez centrum miasta prowadzi droga krajowa nr 20. Dlatego konieczna jest budowa obwodnicy również w ciągu tej drogi. Nowa trasa od południa ominie Szczecinek i połączy obwodnicę w ciągu DK20 z obwodnicą w ciągu S11 w rejonie miejscowości Miękowo, gdzie powstanie nowy węzeł drogowy. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji powstaną dwa ronda, wiadukt nad linią kolejową oraz przejścia dla zwierząt. Na wykonanie zadania wykonawca będzie miał 36 miesięcy od daty podpisania umowy. 

  

Realizacja dzięki Programowi budowy 100 obwodnic  

 

Decyzja środowiskowa dla tej inwestycji została uzyskana w roku 2012. Była to decyzja wspólna z obwodnicą w ciągu S11, jednak do realizacji skierowano wówczas wyłącznie odcinek w ciągu drogi ekspresowej. Dalsze prace przygotowawcze dla odcinka w ciągu DK20 ruszyły w roku 2019, natomiast w roku 2020 inwestycja ta znalazła się wśród dziewięciu projektów przewidzianych do realizacji w woj. zachodniopomorskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Dzięki temu możliwe było rozpoczęcie przetargu na realizację tej inwestycji. 

  

Wraz z podpisaniem umowy, obwodnica Szczecinka dołączy do obwodnicy Gryfina w ciągu DK31, dla której umowa została podpisana w kwietniu br. i obecnie trwa etap projektowania. Dla pozostałych siedmiu obwodnic: Szwecji, Wałcza, Rusinowa i Człopy (wszystkie w ciągu DK22) oraz Stargardu i Złocieńca (DK20) oraz Kołbaskowa (DK13) trwa przygotowywanie dokumentacji.