Realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na Dolnym Śląsku

Sieć dróg krajowych w woj. dolnośląskim liczy obecnie ponad 1300 km, w tym ponad 220 km autostrad i prawie 200 km dróg ekspresowych. Naszym celem jest stworzenie spójnego układu komunikacyjnego, który przejmie ruch z najbardziej obciążonych arterii, poprawi komfort jazdy i skróci czas podróży, ale przede wszystkim znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.Obecnie w realizacji są trzy odcinki drogi ekspresowej S3.

 

S3 Kaźmierzów - Lubin

 Na północ od autostrady A4 trwają prace przy budowie ponad 14-kilometrowego odcinka S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. Wykonawca prowadzi prace na wielu frontach. W zakresie robót drogowych trwa m.in. układanie warstw nawierzchni na trasie głównej, profilowanie skarp i terenów płaskich. Prace mostowe związane są m.in. z umacnianiem stożków, dylatacjami czy wykonywaniem asfaltu na obiektach. Roboty branżowe dotyczą m.in. montażu stacji transformatorowej na węźle Lubin Północ, wykonywania dojazdów/wyjazdów ze zbiorników retencyjnych czy prac przy kanalizacji deszczowej.

 

Od kwietnia br. kierowcy mogą już korzystać z przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 331 (DW331). Przebudowa fragmentu tej drogi obejmowała zakresem ponad 500-metrowy odcinek trasy, który wchodził w kolizję z budowanym nad nią obiektem inżynierskim. Otwarcie DW331 znacząco wpłynęło na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego w Polkowicach i wyprowadziło częściowo ruch ciężarowy poza obszar miasta.

 

Od pierwszego lipca br. wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu na węźle Lubin Północ. Kierowcy jadący z Legnicy nie mają możliwości zjazdu z węzła Lubin Północ do Lubina, a wyjazd z miejscowości Szklary Górne i Lubin w kierunku Zielonej Góry jest możliwy poprzez węzeł Lubin Zachód. Zmiana organizacji ruchu podyktowana jest realizacją prac przy dylatacjach, których wykonywanie pod ruchem jest niemożliwe.

Zgodnie z programem robót, zakończenie budowy i oddanie trasy do ruchu przewidziane jest w listopadzie br. Strona internetowa kontraktu TUTAJ

 

S3 Bolków - Lubawka (granica państwa) 

W październiku 2018 r. podpisaliśmy umowy z wykonawcami dwóch fragmentów trasy od Bolkowa do Lubawki o łącznej długości 31,5 km. Odcinek od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ, z najdłuższym w Polsce tunelem drążonym w skale, będzie oddany do ruchu w II połowie 2023 r. Natomiast odcinek od węzła Kamienna Góra Północ do Lubawki udostępnimy kierowcom w II połowie 2022 r.    

 

S3 Bolków - Kamienna Góra Północ 

W ramach inwestycji na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstaną również dwa dwunawowe tunele drogowe - tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz tunel TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków.  Tunel TS-26 będzie docelowo najdłuższym pozamiejskim tunelem w Polsce drążonym w skale i zostanie wyposażony we wszystkie istotne z punku widzenia bezpieczeństwa systemy. Ponadto na tym odcinku zostanie wybudowanych 15 obiektów inżynierskich, 13 przejść zwierząt oraz 39 przepustów. Zostaną wybudowane również drogi dojazdowe, a istniejąca sieć dróg zostanie odpowiednio przebudowana. Po uzyskaniu 21 sierpnia 2020 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca przystąpił do prac w zakresie branży drogowej oraz budowy tuneli.

 

Tunele drogowe TS-26 i TS-32

Od grudnia 2020 r. trwa drążenie dłuższego tunelu drogowego TS-26, który przebija pasmo Gór Wałbrzyskich i Kaczawskich. Do 5 lipca br. na portalu południowym wydrążono: w nawie wschodniej ok. 745 m metrów tunelu, a w nawie zachodniej ok. 708 metrów. Od marca br. trwa także drążenie tego tunelu od strony północnej, gdzie wydrążono w nawie wschodniej ok. 180 metrów kaloty (górna część tunelu) i w nawie zachodniej ok. 130 m kaloty. Krótszy tunel drogowy TS-32 realizowany jest metodą górniczą w technologii Cut&Cover, czyli w tzw. otwartym wykopie. Oznacza to, że w pierwszym etapie robót wykonywany jest wykop, aż do poziomu fundamentów tunelu, a następnie wykonana będzie żelbetowa konstrukcja tunelu o długości 320 m. Zakończono prace wykopowe przy tunelu oraz zabezpieczenie skarp. Obecnie będą realizowane roboty przy wstępnym betonowaniu. Strona internetowa kontraktu TUTAJ

 

S3 Kamienna Góra - Lubawka (granica państwa) 

Odcinek S3 pomiędzy węzłem Kamienna Góra Północ a granicą państwa w Lubawce będzie drogą dwujezdniową o długości ok. 15,3 km, wyposażoną w dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z pasem awaryjnym. Decyzja ZRID umożliwiająca rozpoczęcie robót w terenie została wydana 31 sierpnia 2020 r. W ramach tego odcinka wybudowane zostaną trzy węzły drogowe: - Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka. Poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, wykonanych zostanie 17 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą S3 oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów). 

 

W ostatnim tygodniu na terenie budowy pracowało ok. 250 jednostek sprzętowych takich jak m.in. : koparki, spycharki, wozidła, cementowozy itp. oraz ok. 790 osób. W zakresie robót mostowych prowadzone są prace zbrojarskie fundamentów, podpór oraz przyczółków i ustroju nośnego. W maju br. rozpoczęły się prace przy nasuwaniu obiektów inżynierskich. Warto dodać, że jest to technologia polegająca na budowaniu mostu segmentami. Budowanie tą metodą polega na przesuwaniu gotowej konstrukcji mostu z wytwórni za przyczółkiem na kolejne podpory. Na wytwórni betonuje się około 25-metrowe segmenty o konstrukcji skrzynkowej. Po związaniu betonu spręża się je, następnie zwalnia się deskowanie i wysuwa te elementy za pomocą specjalnego układu pras hydraulicznych na łożyskach ślizgowych w kierunku przeszkody. Do pierwszego elementu przytwierdzony jest awanbek (czyli stalowy dziób prowadzący). Jego zadaniem jest przedłużenie nasuwanej konstrukcji, najazd na łożyska znajdujące się na głowicach filarów i opieranie powstającego mostu na kolejnych filarach. Gotowe elementy każdorazowo dobetonowuje się bezpośrednio do elementu poprzedniego. Po wykonaniu wszystkich elementów, gdy most znajduje się już w ostatecznym swoim położeniu, spręża się dalsze kable wymagane dla przejęcia pełnego obciążenia użytkowego.

 

Budowanie obiektów inżynierskich metodą nasuwania podłużnego jest sporym ułatwieniem, ponieważ przy tej technologii nie ma potrzeby budowy potężnych rusztowań. Zaletą jest ograniczenie przestrzeni, na której prowadzone są prace budowlane, oraz możliwość prowadzenia prac niezależnie od warunków atmosferycznych. Ponadto realizacja danego obiektu jest dużo bardziej efektywna. Za pomocą metody nasuwania podłużnego możliwe jest wykonywanie obiektów nad czynnymi drogami i liniami kolejowymi bez konieczności ich zamykania. Obecnie nasuwane są 4 obiekty jednocześnie, a w najbliższych dniach ruszą prace na piątym obiekcie.

 

W zakresie robót drogowych na obszarze węzłów Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe, Lubawka oraz przy trasie głównej i drogach poprzecznych, wykonano ok. 44 tysięcy m³ wykopu i ponad 35 tysięcy m³ nasypów. Trwa budowa materacy, wykonywane są podbudowy pomocnicze oraz warstwy mrozoochronne. Prowadzony jest również nadzór środowiskowy i archeologiczny oraz prace geodezyjne. W zakresie robót branżowych trwa przebudowa sieci: teletechnicznej, elektroenergetycznej średniego oraz wysokiego napięcia, gazociągowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, wykonywane są prace melioracyjne. Strona internetowa kontraktu TUTAJ

 

Budowa drogi ekspresowej S3 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

GDDKiA

Kolejne budowy w przygotowaniu

Mapa drogowa woj. dolnośląskiego wzbogaca się o kolejne kilometry nowoczesnych dróg. Na Dolnym Śląsku krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne, będące częścią międzynarodowych korytarzy. W ciągu ostatnich latach udostępniliśmy kierowcom ponad 120 km nowych dróg ekspresowych S3 i S5. Obecnie realizujemy ok. 50 km dróg ekspresowych, a na etapie prac przygotowawczych jest kolejnych ok. 30 inwestycji. Prowadzimy prace przygotowawcze dla najważniejszej i najbardziej obciążonej ruchem arterii Dolnego Śląska, tj. dla autostrady A4 oraz dla nowego odcinka drogi ekspresowej S5 i drogi ekspresowej S8.

Szczegóły opisaliśmy TUTAJ.