Osiem firm jest zainteresowanych budową wiaduktu w Dąbrowie w ciągu DK46
Poznaliśmy firmy zainteresowane budową wiaduktu nad linią PKP w Dąbrowie wraz z przebudową odcinka drogi krajowej nr 46. Najniższa oferta opiewała na kwotę 19 785 318,75 i została złożona przez firmę Himmel i Papesch Opole, natomiast najwyższą na kwotę 26 109 790,39 złożyła firma BUDIMEX.

Pozostałe oferty:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BANIMEX” - 22 785 976,15 zł

INTOP Warszawa - 21 319 758,29 zł

STRABAG - 24 211 400,93 zł

Konsorcjum PBW INŻYNIERIA i DROMOSTTOR POLSKA - 20 643 732,36 zł

Nowak – Mosty - 24 235 263,87 zł

PRIMOST POŁUDNIE - 23 775 818,60 zł

 

Zakres robót budowlanych obejmuje także m.in. rozbiórkę istniejącego wiaduktu, rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi na odcinku przeznaczonym do przebudowy, przebudowę odcinka drogi krajowej nr 46 na długości ok 650 m, wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni – dostosowanie do obciążenia 11,5 t/oś, przebudowę skrzyżowania z ul. Kamienną, budowę zatoki autobusowej oraz budowę chodników.

 

Lokalizacja budowanego obiektu będzie dostosowana do przebiegu planowanej rozbudowy DK46 na odcinku Niemodlin – Dąbrowa oraz Dąbrowa - Opole, tj. równolegle do obiektu istniejącego. Ciekawostką jest, że budowany obiekt będzie usytuowany wysokościowo o około 1,7 m wyżej w stosunku do obiektu istniejącego - wynika to z aktualnych warunków technicznych przekroczeń linii PKP z trakcją elektryczną.