Poprawi się bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DK33 w okolicy Bystrzycy Kłodzkiej

Dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 33 z drogą wojewódzką nr 392 (w kierunku Stronia Śląskiego) i drogą powiatową nr 3236D (w kierunku Bystrzycy Kłodzkiej).Oferta firmy Eurovia Polska S.A. okazała się najkorzystniejszą w przetargu i wynosi ponad 5,2 mln zł. Zamawiający planował przeznaczyć na zadanie ponad 7 mln zł. Rozbudowa skrzyżowania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

O ogłoszeniu przetargu pisaliśmy tutaj