Będą dodatkowe ekrany akustyczne na autostradzie A1 i drodze ekspresowej S8

Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzję nakładającą na nas obowiązek ograniczenia hałasu z autostrady A1 i drogi ekspresowej S8 na terenie województwa łódzkiego. W przypadku autostrady A1 decyzjami zostały objęte dwa odcinki: od granicy z woj. kujawsko-pomorskim do węzła Łódź Północ i od węzła Łódź Północ do węzła Tuszyn. W przypadku drogi ekspresowej S8 decyzja dotyczy odcinka od węzła Wieluń do węzła Łódź Południe.W decyzjach wskazano miejsca, które mają być zabezpieczone za pomocą nowych ekranów, a także dodatkowo punkty, w których należy przeprowadzić pomiar hałasu. Jeśli w badanych lokalizacjach normy zostaną przekroczone, zaprojektujemy i wybudujemy tam odpowiednie ekrany.

 

W przypadku obu odcinków autostrady A1 decyzje wskazują konieczność budowy ok. 1,75 km ekranów w czterech miejscach (po obu stronach drogi) i przeprowadzenia pomiaru hałasu w 30 miejscach. Jeśli chodzi o drogę ekspresową S8 wskazano sześć punktów, w których muszą się znaleźć nowe ekrany o łącznej długości około kilometra, a przeprowadzenie pomiaru hałasu w 19 miejscach.

 

Pomiary hałasu muszą być przeprowadzone dwukrotnie w ciągu roku - raz w okresie zimy, a raz w lecie - w oparciu o precyzyjne wytyczne wskazane w decyzjach Marszałka. W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu, miejsca, gdzie takie zjawisko ma miejsce, zostaną w przyszłości zabezpieczone dodatkowymi ekranami.

 

Przewiduje się, że wszystkie nowe ekrany staną przy obu drogach w ciągu czterech lat.