Zamknięcie ulicy Orła Białego(DK51) w Lidzbarku Warmińskim

Dziś w godzinach popołudniowych zostanie zamknięty fragment ul. Orła Białego (DK51) w Lidzbarku Warmińskim. Zamknięcie spowodowane jest koniecznością wykonania naprawy korpusu drogi krajowej.Samochody o masie rzeczywistej do 7 ton skierowane zostaną na objazd ulicami: Olsztyńską –  ks. J. Poniatowskiego –  Lipową – Krzywą – Plac Młyński – kard. S. Wyszyńskiego. Dla pojazdów o masie rzeczywistej powyżej 7 ton wyznaczono objazd drogą krajową nr 57 z Bartoszyc do Biskupca i dalej drogą krajową nr 16 do Olsztyna i odwrotnie. Zamknięcie ulicy Orła Białego w Lidzbarku Warm. potrwa do końca listopada br.

GDDKiA