Pierwsze spotkanie informacyjne z mieszkańcami w sprawie przebiegów obwodnicy Milicza

W poniedziałek 21 czerwca 2021 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu przy ul. 11 listopada 5, od godziny 16.00 odbędzie się spotkanie dla mieszkańców, podczas którego zaprezentowane zostaną wstępne korytarze przebiegu obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15.Materiały dotyczące proponowanych wariantów przebiegu trasy projektowanej obwodnicy Milicza, w wersji papierowej udostępnione będą w Urzędzie Miasta i Gminy Milicz, przy ul. Trzebnickiej, a także w wersji elektronicznej na stronach internetowych: milicz.pl oraz obwodnicamilicza.pl. 

 

W czasie spotkania będzie możliwość zadawania pytań naGDDKiA 

temat przebiegu wariantów obwodnicy, a także  zgłaszania uwag mieszkańców za pomocą formularzy, które znajdują się na wyżej ww. stronach. Podpisane formularze można złożyć podczas spotkań lub przesłać do dnia 30.06.2021 na adres: IVIA S.A. ul. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice lub adres email: wnioski_milicz@ivia.pl

 

To spotkanie jest pierwszym z trzech, które będą organizowane przez GDDKiA i biuro projektowe Ivia. Kolejne zaplanowane jest wiosną 2022 roku, a ostatnie będzie dotyczyć już wybranego wariantu po procedurze wydawania Decyzji środowiskowej. Niezależnie od spotkań na etapie dokumentacyjnym, konsultacje społeczne będą prowadzone także przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, przed wydaniem decyzji środowiskowej.

 

Obwodnica Milicza

Przypomnijmy, że obwodnica Milicza jest jedną z siedmiu obwodnic dolnośląskich miast realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Umowa z firmą projektową na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla budowy obwodnicy Milicza w ciągu DK15 została podpisana w lutym br. o czym pisaliśmy tutaj

 

Celem inwestycji jest budowa jednojezdniowej dwupasowej drogi krajowej, która pozwoli na: poprawę przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego, poprawę bezpieczeństwa na sieci dróg oraz warunków życia mieszkańców miasta Milicz.