Postępy pracy przy budowie drogi ekspresowej S3 pomiędzy Kamienną Górą a Lubawką

Zaawansowanie rzeczowe zadania osiągnęło już ponad 25% zrealizowanych robót. Na budowie pracuje kilkaset osób i kilkadziesiąt jednostek sprzętowych.Aktualnie trwają prace związane z nasuwaniem trzech obiektów inżynierskich. Docelowo wykonawca będzie realizował prace na pięciu obiektach jednocześnie, co będzie nie lada wyzwaniem. Do tej pory, na dwóch obiektach nasunięto już trzy segmenty konstrukcyjne, a na trzecim dwa segmenty. Ilość segmentów na obiekcie zależy od jego długości i wynosi od 17 do 21 sztuk. Obiekty będę liczyły od 435 m do prawie 600 m długości.

 

Ważnym etapem na budowie są rozpoczęte prace związane z warstwami konstrukcyjnymi z kruszyw pod masę bitumiczną. Na węźle Kamienna Góra trwa montaż konstrukcji stalowej ustrojów zespolonych. Trwają prace ziemne na trzech głównych drogach bocznych, czyli drodze krajowej nr 5 oraz drogach wojewódzkich 367 i 369. W dalszym ciągu prowadzone są roboty strzałowe w trzech różnych lokalizacjach z uwagi na konieczność prowadzenia robót ziemnych (wykopów) w gruntach skalistych. W zakresie robót drogowych wykonano ponad 32 tysiące m3 wykopów. W zakresie robót branżowych wykonywane są prace przy kanalizacji deszczowej. Trwa przebudowa rzeczki Bystra - wykonywane jest umocnienie koryta rzeki.

 

Umowna wartość całej budowanej drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Lubawki szacuje się na prawie 2,5 mld zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

O postępie prac ostatnio pisaliśmy tutaj

Strona internetowa kontraktu tutaj

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych FacebookTwitter i Instagram.