Będzie bezpieczniej na drodze krajowej nr 35

Ogłosiliśmy przetargi na budowę chodników dla pieszych, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.Przetarg podzielony jest na dwa zdania. Pierwsze - obejmuje budowę chodnika na drodze krajowej nr 35 na odcinku Mieroszów-Kowalowa, natomiast drugie obejmuje budowę chodnika, zatoki i azylu na przejściu dla pieszych na drodze krajowej nr 35 na wysokości zjazdu do Starego Dworu.

 

W zakresie obu zadań zrealizowane będą również prace dotyczące budowy kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przykanalikami, budowy oświetlenia i kanału technologicznego.

 

Termin składania ofert przypada na 5 lipca 2021 roku.

 

Szczegółowe informacje o przetargu znajdują się na platformie zakupowej tutaj