Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę na dokumentację A4 odc. Krzyżowa - Legnica

Oferta firmy Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT z Warszawy została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe. Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie, podpisanie umowy z wykonawcą powinno nastąpić do końca czerwca br. Koszt i zakres prac

Firma zadeklarowała wykonanie dokumentacji za kwotę ponad 11,7 mln zł. O otwarciu ofert pisaliśmy tutajGDDKiA 

 

Zadanie obejmuje opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R). Dokumentacja dotyczy odcinka autostrady A4 o długości ok. 36 km, od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe. W ramach dokumentacji STEŚ-R dla tego odcinka zostaną przeanalizowane warianty rozbudowy autostrady A4 w śladzie istniejącym.

 

 

A4 od Legnicy do Wrocławia wraz z budową S5 z Sobótki do Bolkowa

Otwarte dziś oferty dotyczą jednego z dwóch ogłoszonych przetargów, dla których opracowywana będzie dokumentacja. 28 maja br. dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie STEŚ-R dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód o długości ok. 80 km i budowy ok. 50-kilometrowego odcinka S5 od węzła Sobótka do węzła Bolków. Pisaliśmy o tym tutaj.