Kolejny etap prac na budowie obwodnicy Niemodlina i zmiana organizacji ruchu na DP1515O
Od poniedziałku 14 czerwca br. droga powiatowa DP1515O w kierunku na Lipno będzie zamknięta w miejscu przecięcia z budowaną obwodnicą Niemodlina.

W tym czasie na przedmiotowym odcinku przewidziano prace budowlane w zakresie m.in. wykonania podbudowy pomocniczej i zasadniczej z kruszywa oraz warstw bitumicznych (wiążącej oraz ścieralnej) w ciągu obwodnicy. Prowadzone także będą prace związane z wykonaniem poboczy, pasa rozdziału, barier stalowych, ekranów dla nietoperzy oraz oznakowania poziomego i pionowego.

 

W zakresie prac realizowanych na DP1515O nastąpi rozbiórka warstw bitumicznych, ułożenie warstw podbudowy z kruszywa oraz warstw bitumicznych (wiążącej i ścieralnej). Zaplanowano także wykonanie poboczy, barier stalowych oraz roboty wykończeniowe na wiadukcie drogowym nad drogą krajową 46 w ciągu DP1515O.

 

Objazd wyznaczono przez Jaczowice, Brzęczkowice oraz Niemodlin. Zmiana organizacji ruchu na tym odcinku będzie obowiązywała do IV kwartału br.