Umowy na dokumentacje kolejnych obwodnic podpisane

Podpisaliśmy umowy na wykonanie dokumentacji dla dwóch obwodnic w woj. lubelskim: Łukowa w ciągu DK63/76 oraz Łęcznej w ciągu DK82. Drogi powstaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.Wartość i zakres prac

Dokumentacje będą obejmowały przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zawierać będą również dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawców tych inwestycji.

W przypadku obwodnicy Łukowa dokumentację, za kwotę 2 669 100 zł, przygotuje firma SAFEGE. Natomiast dla obwodnicy Łęcznej wykonawcą prac będzie firma Drogprojekt z Lublina. Wartość umowy opiewa na 2 158 637,70 zł.

 

Obwodnice Łukowa i Łęcznej to zadania z Programu budowy 100 obwodnic, dla których proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Trasy powstaną w nowym śladzie. Będą jednojezdniowymi drogami klasy GP (główna ruchu przyspieszonego).

W ramach inwestycji powstaną m.in. skrzyżowania z drogami poprzecznymi i dojazdowymi, bezpieczne przejścia dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowe oraz drogi dojazdowe zapewniające dostęp do obwodnicy. Zbudowane zostaną również obiekty inżynierskie i ochrony środowiska.

 

Opracowanie STEŚ-R posłuży m.in. do wstępnego ustalenia wariantów przebiegu obwodnic, zakresu rzeczowego inwestycji oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które zatwierdzą ostateczne przebiegi nowych dróg. Realizacja obwodnicy Łukowa oraz Łęcznej planowana jest w latach 2026-2028.

 

Łęczna

Obwodnica  Łęcznej pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum. Poprawi komfort podróży i warunki przejazdu przez miasto. Według pomiarów Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR), średniodobowe natężenie ruchu wynosi tu ponad 11 tys. pojazdów na dobę. Dzięki obwodnicy zwiększy się przepustowość drogi krajowej nr 82 i dróg lokalnych, prowadzących m.in. nad jeziora na pojezierzu łęczyńsko-włodawskim. Wyprowadzony zostanie także ruch ciężarowy z kopalni Bogdanka.

 

Łuków

Z kolei obwodnica Łukowa przyczyni się do poprawy przepustowości i płynności jazdy na trasie prowadzącej do przejścia granicznego z Białorusią w Sławatyczach i udrożnienia ciągu dróg krajowych nr 63 i 76, dzięki czemu znacznie skróci się czas przejazdu. Według pomiarów GPR średniodobowe natężenie ruchu wynosi w Łukowie ok. 11 tys. pojazdów na dobę.

 

Siedem obwodnic w woj. lubelskim

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w województwie lubelskim powstanie siedem obwodnic:

  • Łukowa (DK63/76),
  • Łęcznej (DK82),
  • Janowa Lubelskiego (DK74),
  • Dzwoli (DK74),
  • Gorajca (DK74),
  • Szczebrzeszyna (DK74),
  • Zamościa (DK74).

 

Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. 

 

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury

 


drogi.gddkia.gov.pl - nowy serwis już działa!

Planujesz dłuższą podróż samochodem po drogach krajowych i chcesz wiedzieć, jakich utrudnień możesz się spodziewać na trasie? Interesują Cię warunki pogodowe lub obrazy z kamer na drogach krajowych? Zauważyłeś uszkodzony element infrastruktury drogowej lub nawierzchni i chciałbyś to zgłosić do najbliższego oddziału GDDKiA? Te i wiele innych informacji oraz funkcji dostępnych jest pod jednym adresem - drogi.gddkia.gov.pl.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook, Twitter i Instagram.