Czasowe zamknięcie wiaduktu nad S3 w okolicy węzła Głogów Zachód
Dziś w godzinach popołudniowych nastąpi czasowe zamknięcie dla ruchu kołowego wiaduktu WD19 nad drogą ekspresową S3. Wiadukt położony jest w ciągu drogi powiatowej nr 1016D, w okolicy węzła Głogów Zachód i stanowi dojazd do miejscowości Jakubów. Dojazd do Jakubowa będzie możliwy przez miejscowości Jerzmanowa i Radwanice.

Ze względu na wpływ eksploatacji górniczej na teren w okolicy wiaduktu wprowadzono na obiekcie ograniczenie ruchu dla pojazdów o ciężarze całkowitym do 3,5 t. Na podstawie obserwacji wskazujących na dalsze występowanie uszkodzeń, zarówno w rejonie obiektu jak i na samym obiekcie oraz w związku z utrzymującym się ruchem samochodów ciężarowych przekraczających dopuszczalną masę do 3,5 t. obiekt zostanie czasowo zamknięty dla ruchu kołowego.

 

Ruch samochodowy po obiekcie będzie możliwy po wykonaniu ekspertyzy i prac zabezpieczających.