Wybraliśmy wykonawcę dokumentacji dla dwóch kluczowych inwestycji na Dolnym Śląsku

Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wykonanie dokumentacji dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 na odcinku Legnica Południe - Wrocław Wschód i budowy drogi ekspresowej S5 Sobótka - Bolków. Złożyło ją konsorcjum firm Multiconsult Polska (lider) i IVIA (partner).Koszt i zakres prac

Firmy zadeklarowały wykonanie prac za kwotę 28 757 400,00 zł. O otwarciu ofert pisaliśmy tutaj.

 

Zadanie obejmuje opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R).

 

Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie, podpisanie umowy z wykonawcą powinno nastąpić do końca czerwca br. 

 

W ramach dokumentacji STEŚ-R przeanalizowane zostaną trzy warianty budowy lub rozbudowy autostrady A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód o długości ok. 80 km. Warianty obejmują także budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Bolków - Sobótka o długości ok. 50 km. Wszystkie warianty A4 i S5 zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby przebiegały możliwie jak najdalej od zabudowań, z zachowaniem dróg poprzecznych łączących miejscowości. Pisaliśmy o tym tutaj.

 

A4 od Krzyżowej do Legnicy

Przypomnijmy, że otwarte oferty dotyczą jednego z dwóch odcinków autostrady A4, dla których opracowywana będzie dokumentacja. Drugi przetarg dotyczy opracowania dokumentacji dla odcinka autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe o długości ok. 36 km. W ramach dokumentacji STEŚ-R dla tego odcinka zostaną przeanalizowane warianty rozbudowy autostrady A4 w śladzie istniejącym. Wybór najkorzystniejszej oferty poznamy w czerwcu br. O otwarciu ofert pisaliśmy tutaj.