Rondo zamiast skrzyżowania na DK5 w okolicy Mielęcina
Podpisaliśmy umowę z biurem projektowym Biprogeo - Projekt z Wrocławia na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania DK5 koło Mielęcina. Wartość umowy wynosi 254 487,00 zł.

W ramach umowy wykonawca przygotuje materiały do złożenia wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, następnie opracuje projekt budowlany i wykonawczy oraz materiały do uzyskania zgody na realizację inwestycji. Będzie pełnił również nadzór autorski nad realizacją zadania.

 

W stanie istniejącym droga krajowa nr 5 krzyżuje się z drogą powiatową nr 3396D. Jest skrzyżowaniem kolizyjnym z uwagi na dużą ilość pojazdów, które dojeżdżają do strefy ekonomicznej w Żarowie. Inwestycja swym zakresem obejmie przede wszystkim przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo duże czterowlotowe z jednym lub dwoma bypassami. W ramach zdania m.in. wybudowane będą obustronnie chodniki, odwodnienie, oświetlenie drogi oraz wiele innych elementów związanych z inwestycją. Faktyczny zakres inwestycji określony zostanie na etapie prac projektowych.

 

Wykonanie robót w terenie planowane jest w 2023 roku.