Podpisano umowę na wspólną realizację rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 3 w rejonie Polany Jakuszyckiej
Rozbudowa DK3 w rejonie Polany Jakuszyckiej zostanie zrealizowana jako wspólne zadanie GDDKiA i Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki (DPIiN) na mocy umowy podpisanej 7 maja br.

Mając na uwadze realizację przez DPIiN zadania polegającego na skomunikowaniu budowanego Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach, jak również potrzebę rozbudowy drogi krajowej nr 3 z dostosowaniem do przenoszenia obciążeń do 11,5 t/oś, została zawarta umowa określająca zasady współpracy, sposób finansowania oraz podział kompetencji na poszczególnych etapach przygotowania i realizacji zadania. Zgodnie z tą umową, za prace przygotowawcze tj. wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) będzie odpowiedzialny DPIiN, natomiast realizacja robót będzie zadaniem GDDKiA.

 

DK3 zostanie rozbudowana na odcinku blisko 700 m przy Polanie Jakuszyckiej, na której powstaje całoroczny ośrodek dla różnych dyscyplin sportu kwalifikowanego i amatorskiego. To będzie jedyny taki obiekt w Polsce. Planowana organizacja najwyższej rangi zawodów w sportach zimowych (biegach narciarskich i biathlonie), a poza sezonem zimowym w sportach rowerowych i biegach terenowych, spowodują, że ruch turystyczny w Jakuszycach znacznie się zwiększy. Aby poprawić płynność ruchu i wyeliminować ewentualne zatory na DK3, w ramach planowanej rozbudowy wykonane zostaną dodatkowe pasy ruchu dla skręcających z drogi oraz zjazdy. Dzięki wybudowanej sygnalizacji świetlnej, chodnikom i ścieżkom pieszo-rowerowym oraz oświetleniu drogowemu, nastąpi znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu zarówno kołowego, jak i pieszych oraz rowerzystów.

 

Realizacja tej inwestycji pozwoli na uporządkowanie ruchu na przygranicznym odcinku drogi krajowej oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu tranzytowego i turystycznego, który już w niedalekiej przyszłości, w Jakuszycach oraz najbliższej okolicy, znacznie wzrośnie. Rozbudowa DK3 planowana jest do realizacji w roku 2022.