Inwestycje i remonty na drogach województwa łódzkiego


Inwestycje i remonty na drogach województwa łódzkiego

Inwestycje zrealizowane przez GDDKiA Oddział w Łodzi

 

W latach 2009 – 2017  GDDKiA Oddział w Łodzi zrealizował i oddał do użytkowania następujące inwestycje:

 

Budowa autostrady A-1 Kowal - Stryków:

 • długość – 80 km
 • lata realizacji  - 2010 – 2012
 • wartość inwestycji   - 3 mld 159 mln zł

 

 Budowa autostrady A-1 Stryków – „węzeł Tuszyn”:

 • długość – 37 km
 • lata realizacji  - 2010 – 2016
 • wartość inwestycji   - 1 mld 559 mln zł

 

Budowa autostrady A-2 Stryków – granica woj. mazowieckiego:

 • długość – 46 km
 • lata realizacji  - 2009 - 2012
 • wartość inwestycji   - 2 mld 135 mln zł

 

Budowa drogi ekspresowej S8 na odc. węzeł Wieluń – węzeł Łódź Południe:

 • długość– 114 km
 • lata realizacji  - 2011 - 2014
 • wartość  inwestycji   - 5 mld 144 mln zł

 

Dostosowanie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – granica województwa mazowieckiego:

 • długość – 84 km
 • lata realizacji  - 2009 - 2012
 • wartość inwestycji   - 2 mld 518 mln zł

 

Budowa Obwodnicy Pabianic:

 • długość– 15 km
 •  lata realizacji  - 2010 - 2012
 • wartość inwestycji   - 569 mln zł

 

Budowa obwodnicy Krośniewic:

 • długość – 7 km
 • lata realizacji  - 2008 - 2009
 • wartość  inwestycji   - 166 mln zł

 

Budowa obwodnicy Opoczna:

 • długość - 8 km
 • lata realizacji  - 2010 - 2011
 • wartość inwestycji   - 177 mln zł

 

Przebudowa drogi krajowej nr 12 na odc. Łask – Wadlew:

 • długość – 11 km
 • lata realizacji  - 2010 - 2011
 • wartość inwestycji   - 30 mln zł

 

Budowa obwodnicy Bełchatowa:

 • długość – 11 km
 • lata realizacji  - 2015 - 2016
 • wartość inwestycji   - 146 mln zł

  

Budowa obwodnicy Wielunia:

 • długość  – 13 km
 • okres realizacji  - 2014  – 2017
 •  koszt budowy - 178 mln zł

 

Inwestycje w toku

 

S14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi:

 • inwestycja jest podzielona na dwa odcinki realizacyjne:

- I odc. od węzła „Łódź Lublinek” do węzła „Łódź Teofilów”

- II odc. od węzła "Łódź Teofilów" (bez węzła) do dk 91  w m. Słowik

 • łączna długość – 28 km
 • przewidywany okres realizacji  - lata 2018 – 2024

 

Autostrada A1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego :

 • inwestycja jest podzielona na cztery odcinki realizacyjne:

- Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00

- Odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00- II odc. od węzła "Łódź Teofilów" (bez węzła) do dk 91 w m. Słowik

- Odcinek C – węzeł Kamieńsk (bez węzła) – węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+000,00 do km 392+720,00

- Odcinek D – węzeł Radomsko (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 392+720,00 do km 399+742,51

 • łączna długość – 63 km
 • przewidywany okres realizacji - lata 2018 – 2022

 

              Remonty i pozostałe prace realizowane w 2021 r.

Nr drogi

Nazwa zadania

Długość

(km)

Uwagi

S8

Remont kładki nad drogą ekspresową S8 w m. Chrzczonowice

km 399+192

rok realizacji:

2021

42

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 42  w miejscowości Ładzice

od km 130+850 do km 132+270

rok realizacji:

2021

45

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 45 na odcinku Gaszyn - Wieluń

od km 170+730
do km 171+025
i od km 171+319
do km 171+600

rok realizacji:

2021

60

92

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 60 i 92  w miejscowości Kutno

60: od km 22+741 do km 22+972

92: od km 356+837 do km 357+096

lata realizacji:
2020 - 2021

70

Remont obiektu mostowego w m. Wycześniak

km 37+271

rok realizacji:

2021

71

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 71  w miejscowości Kiełmina

od km 3+850 do km 4+222

lata realizacji:
2020 - 2021

91

Rozbudowa drogi krajowej nr 91
w m. Łęczyca

od km 311+617 – do km 314+835

lata realizacji:
2020 - 2021