Podsumowanie spotkań KOPI dla obwodnicy Głogowa

W dniach 19 lutego i 3 marca br. roku odbyły się spotkania Komisji Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad (tzw. KOPI), w formie wideokonferencji. Spotkanie dotyczyło dokumentacji projektowej: Studium Techniczno–Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”.W spotkaniu on-line udział wzięli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Wojewódzkiego, samorządowców, Policji, Straży Pożarnej, PKP i innych instytucji mających wpływ na inwestycję.

 

Podczas spotkań wykonawca omówił 4 warianty obwodnicy Głogowa. Każdy uczestnik mógł zabrać głos i wypowiedzieć się na temat przebiegów oraz wnieść swoje uwagi. Obecnie trwa korekta opracowań w zakresie uwag wyspecyfikowanych w protokole KOPI. Podczas posiedzenia KOPI wskazano wariant PN4 jako przebieg preferowany do dalszej realizacji, natomiast alternatywnie wskazano wariant PN5.

 

Docelowo przebieg obwodnicy Głogowa powinien spełniać wszystkie wymagania, zarówno pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. W tym roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Strona internetowa zadania: http://www.dk12-glogow.pl/