Ruszają konsultacje społeczne w sprawie budowy drogi ekspresowej S8 Wrocław (Magnice)– Kłodzko dla odcinka realizacyjnego III Łagiewniki- Wrocław (Magnice)
6 maja br. rozpoczną się konsultacje społeczne w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla budowy drogi ekspresowej S8 Wrocław (Magnice)-Kłodzko odcinek III Łagiewniki- Wrocław (Magnice). Uwagi i wnioski można przesyłać do 4 czerwca 2021 r.

W dniach 6 maja – 4 czerwca br. wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z wnioskiem oraz dokumentacją sprawy, w tym przede wszystkim z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, które są dostępne na stronie internetowej http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenia,  a także w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław.

 

Uwagi i wnioski do postępowania można zgłaszać:

- w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław

- ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej na adres e-mail sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl

- przez elektroniczną skrzynkę podawczą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 

Zainteresowani, którzy chcą uzyskać dostęp do dokumentów proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numer tel: 71 747 93 00 lub drogą mailową na adres sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania dokumentów (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00)

 

Pełna treść Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska TUTAJ 

 

Dlaczego potrzebna jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Do wniosków o wydanie DŚU został dołączony raport o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko. To jeden z elementów procedury oceny oddziaływania na środowisko, którą przeprowadził RDOŚ we Wrocławiu, jeszcze przed wydaniem DŚU. W raporcie dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy drogi ekspresowej S8 w zakresie hałasu, powietrza, jakości wód oraz na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie). Na podstawie wymienionych wyżej analiz wskazane zostały działania minimalizujące i kompensujące wpływ inwestycji na środowisko. Określona została m.in. lokalizacja i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód,  zakres nadzoru przyrodniczego itp.  Każda osoba zainteresowana tą kwestią będzie miała możliwość zapoznania się z ww. raportem na etapie procedury z udziałem społeczeństwa, która rozpocznie się 6 maja br. i zostanie zostanie przeprowadzona przez RDOŚ we Wrocławiu w trakcie postępowanie w sprawie wydawania DŚU. RDOŚ, na podstawie zgromadzonych materiałów i analiz, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskaże wariant drogi S8 przeznaczony do dalszych prac w ramach Koncepcji programowej i ostatecznie do realizacji oraz określi dla niego środowiskowe uwarunkowania, co oznacza m.in. lokalizację przejścia dla zwierząt czy ekranów akustycznych.

 

O złożeniu wniosku o wydanie DŚU pisaliśmy TUTAJ  

Strona internetowa kontraktu TUTAJ