Sygnalizacja świetlna powstanie na skrzyżowaniu DK33 w okolicach Bystrzycy Kłodzkiej
Ogłosiliśmy przetarg na rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 33 z drogą wojewódzką nr 392 (w kierunku Stronia Śląskiego) i drogą powiatową nr 3236D (w kierunku Bystrzycy Kłodzkiej).Rozbudowa skrzyżowania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania planowana jest rozbudowa skrzyżowania ze zmianą układu komunikacyjnego. Zadanie obejmuje :

  • rozbudowę skrzyżowania – budowa dodatkowych pasów ruchu - lewoskręty,
  • budowę sygnalizacji świetlnej,
  • budowę chodnika,
  • budowę przejścia dla pieszych,
  • budowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem,
  • przebudowa oświetlenia drogowego 
  • budwa kanału technologicznego,
  • budowę wpustów drogowych wraz z przykanalikami,
  • przebudowę rowów przydrożnych,
  •  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Termin otwarcia ofert wyznaczony został na 18 maja 2021 r.