Próbne obciążenie mostu tymczasowego w Ścinawie
Pozytywnym wynikiem zakończyły się próby obciążeniowe mostu tymczasowego w Ścinawie. Wykonawca może już wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

 

Most został obciążony dwoma pojazdami ciężarowymi o masie całkowitej 32 ton każdy. Badanie obejmowało pomiar przemieszczeń pionowych dwóch wybranych podpór oraz dwóch wybranych przęseł mostu. Aby wykonać badania statyczne pojazdy ustawiono w czterech konfiguracjach. Natomiast w celu wykonania badań dynamicznych jeden z pojazdów przejeżdżał przez most z prędkościami 10 i 30 km/h. Wyniki przemieszczeń uzyskane w trakcie próbnego obciążenia zostały porównane z wartościami przemieszczeń uzyskanymi w wyniku obliczeń teoretycznych. Zgodność tych wyników potwierdziła prawidłową pracę konstrukcji. Celem próbnego obciążenia było dokonanie oceny poprawności pracy konstrukcji mostu pod obciążeniem, w stosunku do założeń projektowych. Ocena ta jest podstawą do dopuszczeniu mostu do eksploatacji. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nastąpi przełożenie ruchu na most tymczasowy.

 

Po uruchomieniu objazdu istniejący most w Ścinawie w ciągu DK36 zostanie zamknięty dla ruchu i rozpocznie się jego remont, który będzie obejmował:

- remont podpór

- rozbiórkę nawierzchni i płyty pomostowej

- wymianę skorodowanych elementów konstrukcji stalowej

- wykonanie nowej żelbetowej monolitycznej płyty pomostowej

- wykonanie izolacji

- wykonanie nawierzchni

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przęseł

- naprawę balustrad mostu

- wymianę dylatacji

- wymianę elementów odwodnienia

 

Wartość całości zadania to ok. 28 mln złotych. Planowany termin zakończenia remontu mostu to przełom II i III kwartału 2022 r.