Rozpoczęły się pierwsze prace na budowie obwodnicy Smolajn

To pierwsza, nie tylko w województwie warmińsko-mazurskim, ale również w kraju, inwestycja realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, która wkroczyła w fazę robót budowlanych. Inaugurację prac na obwodnicy Smolajn w ciągu DK51 potwierdzono dzisiejszym uroczystym wbiciem łopaty. Zadanie o wartości blisko 26 mln zł zrealizuje w terminie 16 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych) firma Budimex.- Obwodnicą Smolajn rozpoczynamy realizację inwestycji zapisanych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic. Dla dwóch kolejnych obwodnic wykonawcy przygotowują dokumentację niezbędną do rozpoczęcia prac w terenie. W przetargu na wyłonienie wykonawców mamy dziesięć kolejnych zadań, a pozostałe 87 jest na etapie prac przygotowawczych - powiedział Tomasz Żuchowski, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

Zakres zadania GDDKiA 

Inwestycja, o łącznej długości 1,76 km, obejmuje rozbudowę drogi w istniejącym i częściowo w nowym śladzie. W ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2022 roku. 

 

Cel inwestycji 

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa podróżnych i mieszkańców poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze Smolajn. Dzięki temu nastąpi odciążenie układu komunikacyjnego w miejscowości. Poprawi się też przepustowość oraz bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.  

 

Droga krajowa nr 51 w tym rejonie stanowi północny wylot z Olsztyna w kierunku granicy państwa. Dzięki budowie obwodnicy nastąpi poprawa parametrów drogi krajowej, co pozwoli na zachowanie stałej prędkości na całym odcinku objętym tą inwestycją. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. 

 

Program budowy 100 obwodnic 

Budowa obwodnicy Smolajn to kolejne w województwie warmińsko-mazurskim zadanie realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. 

 

W ramach Programu, oprócz obwodnicy Smolajn, do 2030 roku powstaną obwodnice Olsztyna i Dywit, Gąsek, Pisza oraz Szczytna. W ramach Programu powstanie w sumie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych FacebookTwitter i Instagram