Coraz bliżej do zakończenia prac przy budowie mostu tymczasowego w Ścinawie
Wykonawca zakończył już prace związane z nasuwaniem konstrukcji przęseł mostu tymczasowego, których łączna długość wynosi 414 m. Obecnie trwa montaż płyt pomostowych i chodnikowych. Prace w tym zakresie zaawansowane są w ok. 40%. Trwają przygotowania do próbnego obciążenia mostu tymczasowego.

Zakończono prace antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu głównego, a w tej chwili wykonywane są prace naprawcze przy skorodowanej balustradzie od strony południowej mostu. Na dojazdach od strony Wołowa i Ścinawy wykonawca prowadzi prace związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni dojazdów do obiektu, tj. budowę nasypów i podbudowy. W dalszym etapie zostaną wykonane kolejne warstwy nawierzchni tj. warstwa wiążąca i ścieralna.

 

Uruchomienie mostu tymczasowego i objazdu planowane jest w II kwartale 2021 r. W czasie budowy mostu tymczasowego nadal będzie funkcjonowała wprowadzona w tym roku organizacja ruchu na istniejącym moście w Ścinawie, która polega na wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną oraz ograniczeniu dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów ciężarowych do 15 t . Celem tej zmiany jest ograniczenie negatywnego wpływu ciężkich pojazdów na aktualny stan techniczny obiektu.

Po uruchomieniu objazdu istniejący most w Ścinawie w ciągu DK36 zostanie zamknięty dla ruchu i rozpocznie się jego remont, który będzie obejmował:

- remont podpór

- rozbiórkę nawierzchni i płyty pomostowej

- wymianę skorodowanych elementów konstrukcji stalowej

- wykonanie nowej żelbetowej monolitycznej płyty pomostowej

- wykonanie izolacji - wykonanie nawierzchni

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przęseł

- naprawę balustrad mostu

- wymianę dylatacji

- wymianę elementów odwodnienia

Wartość całości zadania to ok. 28 mln złotych. Planowany termin zakończenia remontu mostu to przełom II i III kwartału 2022 r.