Program budowy 100 obwodnic - sprawdzamy postęp prac

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem stanu realizacji Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100). Dla dziesięciu obwodnic trwają przetargi na realizację, a dla kolejnych 24 szukamy wykonawców dokumentacji projektowej. 63 obwodnice są na etapie opracowania dokumentacji lub przygotowania na nią przetargów. Trzy obwodnice są już na etapie realizacji.  • W ramach Programu budowy 100 obwodnic podpisaliśmy już umowy na zadania o łącznej długości 480,6 km, z czego 19,9 km na realizację i 460,7 na dokumentację. 

 • Ogłosiliśmy przetargi na obwodnice o łącznej długości 354,7 km, z czego 87,2 km na realizację i 267,5 km na dokumentację. 

 • W ramach Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. 

Stan obecny GDDKiA 

W realizacji są trzy obwodnice o łącznej długości 19,9 km i wartości 420 mln zł. Obecnie ogłoszone są 34 postępowania przetargowe, z czego dziesięć to przetargi na realizację zadań o łącznej długości 87,2 km i wartości ok. 1,9 mld zł, a 24 to przetargi na dokumentację dla zadań o łącznej długości blisko 270 km. 

63 zadania o łącznej długości ok. 482,5 km są na etapie przygotowania, co oznacza, że opracowywana jest dokumentacja lub przygotowujemy się do ogłoszenia przetargów na jej opracowanie. 

  

Realizacja 

W grudniu 2020 r. podpisaliśmy pierwsze umowy z wykonawcami. W systemie Projektuj i buduj powstaną obwodnice Lipska (woj. mazowieckie) i Wąchocka (woj. świętokrzyskie), a w systemie tradycyjnym obwodnica Smolajn (woj. warmińsko-mazurskie). Od lutego 2020 r. ogłosiliśmy również przetargi na realizację kolejnych: 

 

w systemie tradycyjnym: 

 • Brzezia w ciągu DK25 (woj. pomorskie), 

w systemie Projektuj i buduj: 

 • Suchowoli i Sztabina, obie w ciągu DK8 (woj. podlaskie), 

 • Gostynia w ciągu DK12 (woj. wielkopolskie), 

 • Szczecinka w ciągu DK20 (woj. zachodniopomorskie), 

 • Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 (woj. lubuskie), 

 • Gryfina w ciągu DK31 (woj. zachodniopomorskie),

 • Żodynia w ciągu DK32 (woj. wielkopolskie), 

 • Pułtuska w ciągu DK61 (woj. mazowieckie),

 • Grzymiszewa w ciągu DK72 (woj. wielkopolskie). 

Dla dwóch obwodnic, siedmiokilometrowej Strzelec Krajeńskich oraz ponad pięciokilometrowej Gryfina, dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i budowę. Z kolei dla obwodnic Żodynia i Szczecinka poznaliśmy już oferty. Obecnie trwa ich analiza. 

 

Do końca 2021 roku ogłosimy postępowania przetargowe na realizację kolejnych inwestycji. Będą to m.in. obwodnice Dzwoli w ciągu DK74, Strykowa w ciągu DK32 oraz Kostrzyna nad Odrą na DK31. 

 

Przygotowanie 

W opracowaniu jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla 36 zadań o długości około 245,6 km. 

 

Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 (6 km) trwa opracowywanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych - w grudniu 2020 r. podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Pierwsza połowa grudnia 2020 r. to kolejne ważne etapy w postępowaniach przetargowych. Poznaliśmy oferty w przetargu na dokumentację dla czterech obwodnic w woj. kujawsko-pomorskim. Są to obwodnice Nowej Wsi Wielkiej, Strzelna, Brześcia Kujawskiego oraz Kowalewa Pomorskiego.  

 

W ubiegłym roku w województwie śląskim podpisaliśmy umowy na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnic Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów w ciągu DK78. Te trzy obwodnice powstaną w systemie tradycyjnym. 

 

W lutym br. podpisaliśmy umowy wykonanie STEŚ-R obwodnicy Milicza w ciągu DK15 (woj. dolnośląskie) oraz dokumentacji dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu DK21 (woj. pomorskie). 

 

W województwie małopolskim na początku marca 2021 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu DK28. 

 

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest również w opracowaniu dla obwodnicy Sidziny w ciągu DK46 oraz Prudnika w ciągu DK41 (woj. opolskie). 7 kwietnia 2021 r. podpisaliśmy umowy. 

 

Kwiecień tego roku to również umowa na wykonanie pełnej dokumentacji obwodnicy Sztumu w ciągu DK55 (woj. pomorskie) oraz Kolbuszowej w ciągu DK9 (woj. podkarpackie). 

 

Dla siedmiu zadań trwa opracowanie dokumentacji Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Są to obwodnice Kalisza w ciągu DK25, Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15, Stargardu w ciągu DK20, Głogowa w ciągu DK12, Kaczorowa w ciągu DK3 oraz Brzezin w ciągu DK72 i Błaszek w ciągu DK12. 

 

Obecnie trwają prace nad opracowaniem Koncepcji programowej dla obwodnicy Tarnowa w ciągu DK73 (woj. małopolskie), zaś projekt budowlany jest opracowywany dla obwodnicy Wadowic w ciągu DK28 (woj. małopolskie) i Dzwoli na DK74 (woj. lubelskie). 

 

Dokumentacja STEŚ jest gotowa dla obwodnic Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22 i Srocka na DK12 oraz trzech na DK73: Pilzna, Jasła oraz Brzostka z Kołaczycami. 

 

Od początku 2021 roku otworzyliśmy również oferty w postępowaniach na przygotowanie dokumentacji dla 11 obwodnic o łącznej długości blisko 105 km:  

 • Szczytna w ciągu DK 53, 57 i 58 (woj. warmińsko-mazurskie),  

 • Pisza w ciągu DK 58 i 63 (woj. warmińsko-mazurskie),  

 • Olsztyna i Dywit w ciągu DK51 (woj. warmińsko-mazurskie),  

 • Lipna w ciągu DK67 (woj. kujawsko-pomorskie), 

 • Sidziny w ciągu DK46 (woj. opolskie),  

 • Sztumu w ciągu DK55 (woj. pomorskie),  

 • Prudnika w ciągu DK 41 (woj. opolskie), 

 • Suchowoli w ciągu DK8 (woj. podlaskie), 

 • Grzymiszewa w ciągu DK72 (woj. wielkopolskie), 

 • Gostynia w ciągu DK12 (woj. wielkopolskie), 

 • Nowej Dęby w ciągu DK9 (woj. podkarpackie). 

Ponadto w lutym poznaliśmy oferty na zaprojektowanie i budowę około 20 kilometrów obwodnicy Pułtuska w ciągu DK61 (woj. mazowieckie) oraz obwodnicy Sztabina w ciągu DK8 (woj. podlaskie). 

 

Jakie będą parametry przyszłych obwodnic?

Wszystkie obwodnice, jakie powstaną w ramach Programu budowy 100 obwodnic, będą drogami klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Większość z nich będzie miała przekrój jednojezdniowy, ale tam, gdzie drogi te będą przebiegać w terenie zurbanizowanym, a w ramach prac przygotowawczych prognozowane jest duże natężenie ruchu, powstaną jako dwujezdniowe. W takim przekroju powstaną m.in. obwodnice Wąchocka (DK42), Nowego Targu (DK49), Chrzanowa i Trzebini (DK79), Olsztyna i Dywit (DK51), Kalisza (DK25), Pułtuska (DK61), Głogowa (DK12) oraz Legnicy (DK94).

 

Współpraca z samorządami

Dotychczasowe doświadczenia przy realizacji całego procesu inwestycyjnego pokazały i nadal pokazują, jak ważna jest współpraca i komunikacja z poszczególnymi samorządami i społecznościami lokalnymi na wszystkich etapach inwestycji drogowych. Większość inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic jest na etapie przygotowania. Opracowywane są studia korytarzowe, STEŚ lub STEŚ-R, a na ich podstawie będziemy wnioskować o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Te postępowania administracyjne prowadzone będą przez władze samorządowe miast i miejscowości. Wystąpiliśmy z apelem o sprawne procedowanie przyszłych postępowań o wydanie DŚU i prosimy o wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi. Ważne jest także, aby dotrzeć z informacjami o przyszłej obwodnicy do lokalnych społeczności, co pozwoli sprawnie przeprowadzić proces przygotowawczy. GDDKiA jest otwarta na współpracę.

 

Cel

Głównym beneficjentem tego Programu są mieszkańcy miast i miejscowości, którzy szczególnie odczuwają skutki ruchu drogowego. Podstawowym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo kierowców i podróżnych, a także mieszkańców poszczególnych miejscowości. Koszt realizacji rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 - 2030 został oszacowany na blisko 28 mld zł.

 

Uzupełnienie dla Programu Budowy Dróg Krajowych i nie tylko

Inwestycje zapisane w Programie budowy 100 obwodnic są uzupełnieniem znacznie większego Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK), którego kolejna odsłona jest obecnie realizowana. W ramach PBDK na lata 2014-2023 powstają nie tylko odcinki autostrad i dróg ekspresowych, które także wyprowadzają ruch z wielu miejscowości, ale również większe obwodnice. W ramach PBDK na lata 2014-2023 zapisano budowę 44 obwodnic. Niektóre z nich już powstały lub powstaną w ciągu dróg klasy GP, a także dróg ekspresowych. Przykładem niech będą obwodnice m.in. Wałcza (S10), Szczecinka, Kępna i Olesna (wszystkie w ciągu S11), Chełma (S12), Łańcuta (DK94), Inowrocławia, Nowego Miasta Lubawskiego (obie w ciągu DK15), Sanoka (DK28), Niemodlina, Praszki (obie w ciągu DK46), Dąbrowy Tarnowskiej (DK73), czy też najnowsza na liście Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej w ciągu S6. Planowano ją zrealizować w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a za sprawą zwiększenia przez Rząd limitu przewidzianego na realizację PBDK 2014-2023 o 21 mld zł, zostanie zbudowana przez państwo. Właśnie podpisaliśmy umowy na jej realizację.

Na kolejne lata planujemy również budowę Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, mega ringu wokół stolicy o długości ok. 260 km, wyprowadzającego ruch tranzytowy poza miasto i ułatwiającego dojazd do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Północna część tej trasy, powyżej autostrady A2, miałaby parametry drogi ekspresowej, a południowa autostrady.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych FacebookTwitter i Instagram