Poprawi się bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 51. Ruszają przetargi na dwa zadania

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej skierowaliśmy ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi krajowej nr 51 na odcinku Smolajny - Kosyń. Ogłosiliśmy także przetarg na rozbudowę skrzyżowania DK51 z drogami lokalnymi koło Dywit.DK51 Smolajny - Kosyń

 

Ogłoszenie ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółoweGDDKiA  informacje na temat zakresu zamówienia i warunków udziału w przetargu.

Aktualizacja. Dokumenty zamówienia są dostępne dokumenty zamówienia są dostępne platformie zakupowej GDDKiA. Termin otwarcia ofert 24 maja 2021 r.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni i poprawa geometrii drogi. Dzięki budowie ciągu pieszo-rowerowego poprawi się również bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Nawierzchnia drogi o długości około 2,2 km zostanie wzmocniona do nośności 11,5 tony na oś. Na odcinku tym zostaną zlikwidowane nienormatywne zakręty, powstanie kładka dla pieszych nad Łyną oraz oświetlenie drogi. Przebudowane zostaną zjazdy i odwodnienie. Przebudowa odcinka DK51 Smolajny - Kosyń to kolejny etap modernizacji tej drogi. Zadanie dowiązuje się do budowanej obecnie obwodnicy Smolajn, która powstaje w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

 

Rozbudowa skrzyżowania koło miejscowości Dywity

 

GDDKiA W ramach tej inwestycji powstanie czterowlotowe rondo o jednym pasie ruchu wraz z zatokami autobusowymi i chodnikami. Wykonana zostanie również przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia skrzyżowania. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie płynności ruchu.

 

W postępowaniu przyjęto trzy kryteria oceny ofert:

•          cena                 - 60 proc.

•          okres gwarancji - 20 proc.

•          termin realizacji - 20 proc.

 

Oferenci będą mogli zaproponować wykonanie zadania w terminie od 18 do 22 miesięcy i udzielić gwarancji na okres od 60 do 72 miesięcy. Termin złożenia ofert został wyznaczony na 6 maja 2021 roku. Umowę planujemy podpisać w ciągu dwóch miesięcy od tej daty. Rondo pozwoli na sprawne włączenie do DK51 ruchu z drogi prowadzącej na cmentarz i do Kieźlin z jednej strony oraz z os. Sterowców z drugiej, poprawiając tym samym bezpieczeństwo na skrzyżowaniu. Fragment DK51 Dywity - Olsztyn to długi, prosty odcinek, na którym kierowcy mają tendencję do rozwijania nadmiernych prędkości, a na którym funkcjonują przejścia dla pieszych i ciąg pieszo-rowerowy. Rondo wraz z wyspami azylu na przejściach dla pieszych będzie tworzyło układ elementów, które uspokajają ruch i poprawiają bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zgodnie z zawartym porozumieniem koszty inwestycji ponoszą po połowie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Gmina Dywity.