Podpisany został Program inwestycji dla budowy sygnalizacji świetlnej w Osieku

Powstanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 2085D w miejscowości Osiek.Skrzyżowanie zlokalizowane jest w obszarze zabudowanym i nie ma zapewnionego należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno dla kierujących pojazdami, jak i okolicznych mieszkańców poruszających się na terenie miejscowości. Z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu na drodze krajowej nr 5, gdzie pomiary w ramach GPR 2015 wykazały średni dobowy ruch roczny w wysokości 12 892 pojazdów na dobę, bardzo uciążliwe jest przekroczenie lub włączenie się do ruchu na drogę krajową z drogi podporządkowanej. Dla poprawy bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna wraz z wykonaniem oświetlenia całego skrzyżowania i doświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 5.

 

Ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy inwestycji w systemie „Projektuj i Buduj” zaplanowano jeszcze w roku 2021 r. Zgodnie z przewidywanym harmonogramem w tym roku opracowana ma zostać część projektowa wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, natomiast w roku 2022 planuje się wykonanie robót budowlano – montażowych.