Dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji obwodnicy Trzebnicy

Oferta firmy Bamar z Wysokiej okazała się najkorzystniejszą w przetargu na realizację Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla „Budowy tzw. małej obwodnicy Trzebnicy w ciągu drogi krajowej nr 15” wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.Firma zadeklarowała wykonanie prac za kwotę 737 385,00 zł. Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie, zamawiający planuje na przełomie I i II kw. br. podpisanie umowy. Szczegóły przekażemy niebawem. 

 

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona została tutaj.