Zaktualizowaliśmy Szczegółowe Warunki Kontraktu

Wraz ze zmianą Prawa zamówień publicznych, pojawieniem się nowych edycji specjalistycznych wydawnictw oraz sygnałów płynących z rynku budowlanego zaktualizowaliśmy wzorcowe warunki kontraktu. Uwzględniliśmy przy tym doświadczenie nabyte przez GDDKiA podczas realizacji inwestycji, a propozycje zmian konsultowaliśmy z przedstawicielami organizacji branżowych. Na koniec przekazaliśmy Prokuratorii Generalnej RP do obligatoryjnej opinii prawnej. Przez szereg lat GDDKiA stosowała Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem, wydanie angielsko-polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999). W 2019 roku Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) wydało polskie tłumaczenie Warunków Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem, tzw. „Żółta Książka” czy też „Żółty FIDIC” (wydanie oryginalne z 2017 r.). 

 

W 2019 r. ogłoszono również nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

To między innymi wpłynęło na opracowanie nowych Szczegółowych Warunków Kontraktu (SWK), które trwało kilka miesięcy, a propozycje zapisów w nich zawartych poddane zostały szerokim konsultacjom z przedstawicielami organizacji branżowych, tj. Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Od maja do grudnia ubiegłego roku odbyło się dziewięć spotkań mających na celu wypracowanie SWK dla realizacji inwestycji drogowych będących w kompetencjach GDDKiA.   

 

Z początkiem grudnia 2020 r. strona publiczna i przedstawiciele środowiska inżynierów oraz wykonawców osiągnęli oczekiwane porozumienie co do treści SWK. Następnie poddano je obligatoryjnej opinii prawnej Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (zgodnie z art. 18 ustawy o PGRP). Po przeprowadzeniu przez GDDKiA analizy opinii prawnej PGRP wzorcowe dokumenty kontraktowe zostały stosownie zmodyfikowane, a organizacje branżowe poinformowane o zmianach wprowadzonych na skutek otrzymanej opinii.     

 

Zwieńczeniem wielomiesięcznych prac i prowadzonego dialogu jest wprowadzenie do stosowania nowych SWK. Znajdą one zastosowanie w nowo wszczynanych przez GDDKiA postępowaniach przetargowych na roboty budowlane w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych, Programu budowy 100 obwodnic oraz niektórych zadań na istniejącej sieci dróg krajowych.   

 

Dziękujemy organizacjom biorącym udział w konsultacjach za szeroką, merytoryczną i konstruktywną dyskusję. Wyrażamy nadzieję, że wspólnie wypracowane SWK pozwolą z jeszcze większą skutecznością rozwijać sieci dróg krajowych zarówno inwestorowi jak i wykonawcom oraz przyczynią się w sposób bezpośredni do większej płynności procedowania spraw kontraktowych.

 

  • Wzorcowe dokumenty kontraktowe zostały opublikowane: tutaj.
  • Atkualizacja Szczególnych Warunków Kontraktu: pobierz prezentację .

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.