Pięć firm zainteresowanych opracowaniem dokumentacji dla A4 od Krzyżowej do Legnicy

Otworzyliśmy oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy/rozbudowy autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe. Wartość ofert waha się od ok. 10,8 do 14,8 mln zł. Kwota, jaką GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi ok. 12,4 mln zł.To przetarg na kolejny fragment autostrady A4 obejmujący opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z GDDKiA elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) i Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka od Krzyżowej do Legnicy. Otwarte dziś oferty dotyczą ok. 36 km autostrady A4, która zostanie rozbudowana w istniejącym śladzie do dwóch jezdni wyposażonych w trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Miejscami będzie to budowa nowej jezdni autostrady równolegle do jezdni istniejącej, a miejscami rozbudowa jezdni istniejącej. Warianty budowy/rozbudowy autostrady zostaną opracowane w ramach dokumentacji STEŚ-R.

 

Informacja z otwarcia ofert dla A4 Krzyżowa - Legnica przedstawia się następująco:

 

GDDKiA

 

Komisja przetargowa przystąpi teraz do weryfikacji ofert.

 

Przypomnijmy, że oferty w przetargu na budowę/rozbudowę odcinka autostrady A4 od Legnicy do Wrocławia o długości ok. 80 km oraz drogi ekspresowej S5 od Sobótki do Bolkowa o długości ok. 50 km poznaliśmy 26 lutego br. O otwarciu ofert pisaliśmy TUTAJ 

 

O ogłoszeniu przetargu pisaliśmy TUTAJ