Poznaliśmy oferty na prace projektowe dla A4 od Legnicy do Wrocławia oraz S5 od Sobótki do Bolkowa

Cztery firmy zainteresowane są opracowaniem dokumentacji dla budowy/rozbudowy A4 dla odcinka Legnica Południe – Wrocław Wschód/ Stary Śleszów i budowy drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków. Wartość ofert waha się od ok. 28 do prawie 76 mln zł. Kwota, jaką GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi ok. 50 mln zł.To pierwsza z dwóch części przetargu na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach na cały odcinek od Krzyżowej do Wrocławia oraz S5 od Sobótki do Bolkowa. Otwarte dziś oferty dotyczą ok. 80 km A4 i ok. 50 km S5. Oferty na drugą część przetargu, dla odcinka A4 od Krzyżowej do Legnicy, o długości ok. 36 km, poznamy we wtorek 2 marca 2021 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert dla A4 i S5 przedstawia się następująco:

 

Numer oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Cena zł (brutto) 

Konsorcjum:  

TRAKT Sp. z o.o. Sp.k.– lider konsorcjum  

TRAKT Sp. z o.o. – partner konsorcjum  

36 191 587,65 

Konsorcjum:  

Multiconsult Polska- lider konsorcjum  

IVIA - partner konsorcjum  

28 757 400,00 

Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT - WARSZAWA  

49 197 767,55 

Mosty Katowice  

75 934 812,60 

 

Komisja przetargowa przystąpi teraz do weryfikacji ofert.

 

O ogłoszeniu przetargu pisaliśmy TUTAJ.