Kolejny wniosek o decyzję środowiskową dla odcinka S8 został złożony

Dzisiaj do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu złożyliśmy trzeci wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko. 4 września 2020 roku do RDOŚ we Wrocławiu złożyliśmy pierwszy wniosek o wydanie DŚU dla odcinka Łagiewniki - Wrocław (Magnice), 20 października 2020 roku złożyliśmy drugi wniosek dla odcinka Ząbkowice Śląskie - Łagiewniki, a dziś dołączył do nich odcinek Bardo - Ząbkowice Śląskie.

 

Dla pierwszych dwóch odcinków S8 wszczęto postępowania, składane są wyjaśnienia do raportów o oddziaływaniu na środowisko. Spodziewamy się, że w pierwszej połowie 2021 r. RDOŚ wystąpi o opinie do właściwych instytucji publicznych, tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, a następnie zainicjuje konsultacje społeczne. 

 

Ostatni odcinek S8, tj. Kłodzko - Ząbkowice Śląskie, z uwagi na planowaną budowę obwodnicy Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46, został podzielony na dwa mniejsze fragmenty, tj. pododcinek Bardo - Ząbkowice Śląskie (IB) oraz pododcinek Kłodzko - Bardo (IA). Dziś złożyliśmy wniosek o wydanie DŚU dla tego pierwszego.

 

DŚU jest niezbędna do realizacji inwestycji, ponieważ wskaże przebieg drogi S8 przeznaczony do dalszych prac projektowych. Wydanie decyzji da również możliwość ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Jest także konieczna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

Do wniosków o wydanie DŚU został dołączony raport o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko. W raporcie dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy S8 w zakresie hałasu, jakości powietrza i wód oraz wpływu na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie). Na podstawie wymienionych wyżej analiz wskazane zostały działania minimalizujące i kompensujące wpływ inwestycji na środowisko. Określona została m.in. lokalizacja i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, zakres nadzoru przyrodniczego itp. Każda osoba zainteresowana tymi kwestiami będzie miała możliwość zapoznania się z raportem na etapie procedury z udziałem społeczeństwa, co w założeniu ma nastąpić w tym roku.

 

Na podstawie zgromadzonych materiałów i analiz RDOŚ wskaże przebieg przyszłej trasy przeznaczony do dalszych prac projektowych oraz określi dla niego środowiskowe uwarunkowania m.in. w zakresie lokalizacji i parametrów zabezpieczeń akustycznych oraz przejść dla zwierząt.