Rozpoczynamy projektowanie obwodnicy Milicza w ciągu DK15

Podpisaliśmy umowę na prace przygotowawcze dla budowy obwodnicy Milicza w ciągu DK15. To jedna z siedmiu obwodnic dolnośląskich miast realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.Umowa na prace przygotowawcze zawarta z firmą IVIA S.A. z Katowic o wartości ponad 2,7 mln zł zakłada wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z koncepcją programową oraz materiałami do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

- Obwodnica Milicza to kolejne zadanie z Programu budowy 100 obwodnic, dla którego rozpoczynają się prace projektowe. Dzięki realizacji nowych obwodnic w województwie dolnośląskim zwiększy się przepustowość sieci dróg krajowych, a mieszkańcy miejscowości, w których ruch tranzytowy przebiega obecnie przez ścisłą zabudowę miejską, odetchną z ulgą - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

 

- W ramach Programu budowy 100 obwodnic podpisaliśmy już umowy na zadania o łącznej długości blisko 450 km, z czego 19,9 km na realizację i ponad 400 na dokumentację. Pracujemy dalej i kolejne ważne etapy realizacji Programu budowy 100 obwodnic przed nami. - powiedział Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA. 

 

Zakres inwestycji GDDKiA 

Obwodnica Milicza powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 15 jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 12 km Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu drogi krajowej DK15 klasy GP wraz ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej, obiektami inżynierskimi i ochrony środowiska oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą.  

 

Cel inwestycji  

Budowa obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15 pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S5 z drogą krajową nr 11 w Jarocinie, a w przyszłości z drogą ekspresową S11. Obwodnica Milicza pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców.   

 

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie Projektuj i buduj w latach 2025-2029. 

 

Program budowy 100 obwodnic w województwie dolnośląskim GDDKiA 

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na Dolnym Śląsku powstanie łącznie siedem inwestycji. 

Obwodnice na etapie prac projektowych: 

  • Głogowa w ciągu DK12, 

  • Kaczorowa w ciągu DK3, 

  • Legnicy w ciągu DK94, 

  • Oławy w ciągu DK94, 

  • Milicza w ciągu DK15. 

 

Obwodnice na etapie procedury przetargowej: 

  • Międzyborza w ciągu DK25, 

  • Złotego Stoku w ciągu DK46. 

 

#100obwodnic 

Rządowy Program zakłada, że do roku 2030 wybudowanych zostanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.   

 

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.   

 

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.