Osiem firm złożyło oferty na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Grzymiszewa w ciągu DK72

Poznaliśmy oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Grzymiszewa w ciągu DK72. Zainteresowanych wykonaniem zadania jest osiem podmiotów. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.Ofertę z najniższą ceną, opiewająca na 15 394 988,32 zł, złożyła Firma Budowlana ANNA-BUD, najwyższą STRABAG na kwotę 30 613 470,00 zł. Budżet, jaki przeznaczyliśmy na wykonanie zadania to 19 040 000,00 zł.

 

Kryteria oceny i termin realizacji  

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny: cena (60 proc.), termin realizacji (10 proc.), okres gwarancji (30 proc.). Przedłużony o 5 lat okres gwaGDDKiArancji obejmuje ciągi pieszo-rowerowe, instalacje zasilające oraz konstrukcje wspornicze.

 

Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 27 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „termin realizacji”.

 

Wszyscy wykonawcy zaoferowali pięcioletni okres gwarancji, który obejmuje wydłużoną gwarancję na ciągi pieszo-rowerowe, instalacje zasilające oraz konstrukcje wspornicze, oraz skrócenie czasu realizacji o trzy miesiące (z 30 do 27). Teraz złożone oferty będą sprawdzane.

 

Lista złożonych ofert 

 

Obwodnica Grzymiszewa 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Grzymiszewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego korzystającego z obecnego przebiegu drogi krajowej nr 72. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców tej miejscowości. 

Wzrośnie również bezpieczeństwo przejazdu pomiędzy Koninem a Turkiem, a w dalszej perspektywie także ruchu z kierunku Sieradza i Łodzi. Jest to ważna droga dla układu komunikacyjnego wschodniej Wielkopolski. 

  

Program budowy 100 obwodnic w województwie wielkopolskim  

W ramach Programu w województwie wielkopolskim powstanie łącznie osiem obwodnic.

Trzy z nich (obwodnice Gostynia, Grzymiszewa, Żodynia) to zadania, dla których trwają już postępowania przetargowe w systemie Projektuj i buduj. Dla pozostałych (obwodnice Koźmina Wielkopolskiego, Kalisza, Strykowa, Kamionnej, Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa) trwa proces przygotowawczy. Więcej informacji na temat obwodnic realizowanych w Wielkopolsce znajduje się tutaj.

 

 O Programie #100obwodnic 

W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.  

   

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.  

 

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

  

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych  Facebook  i Twitter .