Znamy oferty wykonawców zainteresowanych zaprojektowaniem i budową obwodnicy Gostynia w ciągu DK12

Pięć ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gostynia w ciągu DK12. Droga ma powstać w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.  Najniższą ofertę na kwotę 246 832 635,59 zł złożyło Konsorcjum firm MIRBUD (lider) i KOBYLARNIA (partner). 

Pozostałe oferty:   

 • Mota –Engil Central Europe – 297 616 847,00 zł GDDKiA 

 • Budimex – 289 737 447,00 zł 

 • PORR – 324 686 351,41 zł  

 • STRABAG – 294 625 835,14 zł 

Wszyscy oferenci zadeklarowali pięcioletni okres gwarancji oraz skrócenie terminu realizacji o trzy miesiące.  

 

Jak będą oceniane oferty?  

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny: cena (60 proc.), termin realizacji (10 proc.) i okres gwarancji (30 proc.).  

 

Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „termin realizacji”. 

 

Zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i budowę obwodnicy. 

 

Obwodnica Gostynia 

W ramach budowy obwodnicy Gostynia powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości 17 km i przekroju jedna jezdnia po jednym pasie ruchu w każdą stronę oraz odcinkowo jeden kierunek poszerzony o drugi pas. 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Gostynia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 12. 

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości Gostynia. Inwestycja poprawi warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, w szczególności pomiędzy Lesznem a Jarocinem. Jest to ważna droga dla układu komunikacyjnego południowej Wielkopolski. 

  

Program budowy 100 obwodnic w województwie wielkopolskim  

W ramach Programu w województwie wielkopolskim powstanie łącznie osiem obwodnic:  

 • Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12,  

 • Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15,  

 • Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15,   

 • Kamionnej w ciągu drogi krajowej nr 24,  

 • Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25,  

 • Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32,  

 • Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32,  

 • Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72. 

 

O Programie  

W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. 

  

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 

  

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. 

  

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.