Umowa na opracowania projektowe dla obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego

Podpisaliśmy umowę na wykonanie opracowań projektowych niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15.  Wykonawca, Pracownia ELITON Elżbieta Zbytniewska, na realizację zadania ma 90 dni. Koszt prac wyniesie 161 130,00 zł. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.   

  

Zadanie polega na opracowaniu projektu przebiegu obwodnicy miejscowości Koźmin Wielkopolski w ciągu DK15 w stopniu szczegółowości pozwalającym na uzyskanie przez GDDKiA decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

   

   

Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego   

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o długości około 6 km.  Dzięki obwodnicy z Koźmina Wielkopolskiego zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, a także pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na tym odcinku droga krajowa nr 15 będzie istotnym połączeniem korytarzy dróg ekspresowych S5 i S11.     

     

Kolejnym etapem, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, będzie ogłoszenie przetargu na realizację w formule Projektuj i buduj.   

 

GDDKiA