Program 100 obwodnic w województwie wielkopolskim - aktualne informacje

Osiem obwodnic wielkopolskich miast zostało ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Trzy z nich (obwodnice Gostynia, Grzymiszewa, Żodynia) to zadania, dla których trwają już postępowania przetargowe w systemie Projektuj i buduj. Dla pozostałych (obwodnice Koźmina Wielkopolskiego, Kalisza, Strykowa, Kamionnej, Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa) trwa proces przygotowawczy.  Dla trzech obwodnic zostały ogłoszone postępowania przetargowe w systemie Projektuj i buduj:    

  • Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12 (trwa postępowanie przetargowe na projekt i budowę, otwarcie ofert planowane jest na 16 lutego br.)  
  • Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72 (trwa postępowanie przetargowe na projekt i budowę, otwarcie ofert planowane jest na 17 lutego br.).  Uzyskaliśmy DŚU dla tego zadania.  
  • Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32 (otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28 stycznia br.). 

W postępowaniu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Żodynia w ciągu DK32 wpłynęło sześć ofert, które obecnie są sprawdzane. Na realizację tego zadania przewidzieliśmy kwotę ok 33 mln zł.  GDDKiA 

 

Dla obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 ogłosiliśmy postępowanie na wykonanie opracowań projektowych niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), w którym wpłynęły cztery oferty. Teraz złożone oferty są sprawdzane. Na realizację tego zadania przewidzieliśmy kwotę ok 179 tys. zł.  

  

Trwają studialne prace projektowe dla rozbudowy całego przebiegu drogi krajowej nr 25 pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Koninem. W ramach Programu 100 obwodnic realizowana będzie w pierwszej kolejności obwodnica Kalisza. Obecnie trwa ostatnia faza przygotowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ), w tym prace analityczne zmierzające do wytypowania najkorzystniejszego wariantu przebiegu drogi. W najbliższym czasie złożymy wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie DŚU dla wskazanego we wniosku wariantu preferowanego.  

  

Dla obwodnicy Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32  wystąpiliśmy do Urzędu Miasta i Gminy Stęszew z wnioskiem o wydanie DŚU. Czekamy na wydanie decyzji.  

 

  • Dla obwodnic Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15 przygotowujemy materiały przetargowe w zakresie aktualizacji STEŚ. Dla obwodnicy 
  • Kamionnej w ciągu drogi krajowej nr 24 przygotowujemy materiały przetargowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania DŚU. 

O Programie  

W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.  

  

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.  

  

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.